^Back To Top
 • 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG DẠY HỌC CHO NGƯỜI LỚN TUỔI

Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học- kỹ năng mềm, trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công lớp tập huấn Lớp kỹ năng dạy học cho người lớn tuổi.

          Trong công cuộc phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp tích cực. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hoạt động này dần bộc lộ những điểm cần điều chỉnh để phù hợp với đào tạo nông thôn khi học viên đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và đang gặp phải rào cản của sự bảo thủ. Đó chính là một trong những lý do cơ bản để bồi dưỡng kỹ năng tập huấn cho người lớn tuổi đối với đội ngũ giáo viên dạy nghề nông thôn.

          Thực hiện chủ trương đó, ngày 11 tháng 05 năm 2016, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học- Kỹ năng mềm, trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh tổ chức tập huấn Lớp kỹ năng dạy học cho người lớn tuổi. 

IMG 0940

(Giảng viên và học viên thảo luận và đóng góp ý kiến)

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày tại Trường Đại học  Hà Tĩnh với đối tượng là giáo viên trường nghề trên địa  bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học và thực hành về các kỹ năng dạy học cho người lớn tuổi như kỹ năng trình bày, kỹ năng sử dụng câu hỏi, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng xử lý tình huống và các phương pháp tập huấn cho người lớn.

IMG 0965

(Các học viên chăm chú lắng nhe)

Cùng với sự nhiệt tình của các giảng viên trong nhóm Giảng viên nguồn Kỹ năng mềm và sự nhiệt tình của 25 giáo viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh, lớp học đã kết thúc vào chiều ngày 15 tháng 5 năm 2016. Sau  khóa học, các giáo viên có thêm kỹ năng về phương pháp dạy học và giảng dạy được cho người lớn tuổi, hiểu hơn về đặc tính dạy học cho người lớn, giúp học viên vững vàng hơn trong hoạt động nghè nghiệp của mình.

Contribute!
Books!
Shop!
CEFOLISS - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ Năng mềm .


Facebook twitter flicker skype youtube digg