^Back To Top
 • 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU VÀ XÂY DỰNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC XÃ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học - Kỹ năng mềm

Các lớp tập huấn diễn ra tại các xã về đích Nông thôn mới năm 2016 do Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ -tin học - Kỹ năng mềmTrường Đại học Hà Tĩnh tổ chức, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm như  TS. Mộc Quế- cố vấn kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Giảng viên nguồn Kỹ năng mềm Đại học HàTĩnh và Giảng viên thuộc văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh.

Trong bối cảnh các xã đăng ký về đích Nông thôn mới 2016 đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành các tiêu chí, nhìn lại kết quả thực hiện có thể thấy đang có một số tiêu chí tiến độ thực hiện chậm hơn, đó là khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, tiêu chí môi trường.

Nhìn lại quá trình chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ về đích, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh nhận thấy có những tiêu chí cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông đến tận từng hộ dân để đồng thuận thực hiện, đó là tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, tiêu chí môi trường và vấn đề phát triển văn hóa bền vững trong cộng đồng dân cư. Với quan điểm đó, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức các lớp tập huấn cho các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới 2016.

3

(Đ/c Trần Huy Oánh, Chánh vp Nông thôn mới tỉnh khai mạc lớp tập huấn)

Lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày cho đối tượng học viên là cán bộ xã và bí thư thôn trưởng các thôn;trưởng,phó Ban phát triển thôn, tổ chức đoàn thể các thôn; mỗithôn mời thêm đại diện các hộ gia đình tiêu biểu. Với thành phần đó trung bình mỗi lớp có khoảng 200 học viên.

2

(Học viên là bí thư,thôn trưởng tất cả các thôn và các hộ dân tiêu biểu....)

Nội dung giảng dạy lớp tập huấn hướng tới mục đích hướng dẫn hộ dân và cán bộ cấp thôn, cấp xã biết lập các phương án,dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu,vườn mẫu; biết phát huy hoặc được điều chỉnh các giá trị văn hóa trong cộng đồng nông thôn Hà Tĩnh hiện nay; hiểu và bước đầu có khả năng vận dụng các phương pháp xây dựng giá trị văn hóa trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

Với phương pháp dạy học tích cực, học viên được trao đổi, thảo luận, làm bài tập để từ đó nắm rõ những việc mình làm đã đúng hay cần điều chỉnh như thế nào, nên tiếp thục triển khai ra sao… từ đó các học viên xác định rõ những công việc tiếp theo cần thực hiện cho gia đình , cho địa phương trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới

IMG 2516

 

(Học viên được trao phần thưởng vì có kết quả học tập xuất sắc)

Với công tác tổ chức chặt chẽ, công phu, khoa học, các lớp tập huấn  được  đội ngũ cán bộ xã cũng như học viên đánh giá cao và tiếp thu tích cực . Hy vọng rằng với kết quả khả quan thu được từ lớp học và quyết tâm cao của chính quyền xã cũng như các học viên thì công tác hoàn thành các tiêu chí về đích Nông thôn mới  2016 sẽ có những khởi sắc và đạt hiệu quả cao .

Contribute!
Books!
Shop!
CEFOLISS - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ Năng mềm .


Facebook twitter flicker skype youtube digg