^Back To Top
 • 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

TẬP HUẤN “QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ”

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nhu cầu về đội ngũ lao động kỹ thuật rất cấp thiết. Để đảm bảo sự thống nhất trong chất lượng đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật, Sở lao động- Thương binh và Xã hội đã kết hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn  “ Quản lý và thực hiện chương trình đào tạo sơ cấp nghề”.

20161110 080402

Thầy Lê Xuân Ý, Phó phụ trách Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng và trực tiếp lên lớp

Chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý, đào tạo cho cán bộ quản lý ở các cơ sở dạy nghề, đồng thời phát triển chương trình dạy nghề theo hướng năng lực để phù hợp với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

 20161111 144446

Học viên tham gia tập huấn

Những học viên tham gia chương trình tập huấn là các cán bộ quản lý đào tạo hệ sơ cấp nghề thuộc các trung tâm dạy nghề, các trường dạy nghề Hà Tĩnh. Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã sử dụng những phương pháp dạy học tích cực để mang đến cho các học viên những kiến thức mới về công tác quản lý và xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề. Cụ thể là các nội dung về các phương pháp, kỹ năng xây dựng, quản lý và hoàn thiện chất lượng giáo trình, giáo trình đào tạo... Với công tác tổ chức khoa học, chu đáo cùng với tinh thần ham học hỏi, tập trung với không khí thảo luận xây dựng sôi nổi các học viên đã đem đến cho khóa tập huấn thành công tốt đẹp.

Contribute!
Books!
Shop!
CEFOLISS - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ Năng mềm .


Facebook twitter flicker skype youtube digg