^Back To Top
 • 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm

 

* Giám đốc: TS. Cao Thành Lê

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0916836489

* P. Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang                                    

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0918639247

* Nhân viên:

- Hoàng Thị Hoa:

Email: hoa.hoangthi@htu,edu.vn

ĐT: 0936989155

- Trần Thị Hà

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0906268167

Trung tâm luôn tích cực, chủ động nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan khi tham gia hoạt động tại trung tâm.

Địa chỉ: Số 447, đường 26/3,Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contribute!
Books!
Shop!
CEFOLISS - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ Năng mềm .


Facebook twitter flicker skype youtube digg