^Back To Top
 • 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm

Tên Trung tâm : Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm Trường Đại học Hà Tĩnh

Tên giao dịch quốc tế là “Hatinh University Center for Foreign Languages, Informatics and Soft Skills” (viết tắt: CEFOLISS).

1. Thành lập: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Kỹ năng mềm được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 2011 theo Quyết định số 1255/QĐ- ĐHHT của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của Trường Đại học Hà Tĩnh.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học và Kỹ năng mềm cho mọi đối tượng có nhu cầu học các chương trình không chuyên ở các trình độ khác nhau;

- Bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài;  

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Tỉnh để xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tiếng Việt, Tin học và Kỹ năng mềm;

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước để liên kết đào tạo về Ngoại ngữ, Tiếng Việt, Tin học, Kỹ năng mềm và cấp văn bằng chứng chỉ đạt tiêu chuẩn Quốc tế;

- Nhận dịch thuật cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Giám đốc: TS. Cao Thành Lê

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0916836489

* P. Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang                                    

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0918639247

* Nhân viên:

- Hoàng Thị Hoa:

Email: hoa.hoangthi@htu,edu.vn

ĐT: 0936989155

- Trần Thị Hà

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0906268167

Trung tâm luôn tích cực, chủ động nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan khi tham gia hoạt động tại trung tâm.

Địa chỉ: Số 447, đường 26/3,Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contribute!
Books!
Shop!
CEFOLISS - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ Năng mềm .


Facebook twitter flicker skype youtube digg